Program Studi Magister Linguistik Universitas Diponegoro

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Cpanel

Pengurus Alumni

A.    Struktur Organisasi Himpunan Alumni

Selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017, lulusan Program Studi MLi-FIB UNDIP memiliki himpunan alumni yang dinamakan Ikatan Alumni Magister Linguistik UNDIP (ILUSTRASI-UNDIP). Pada kurun waktu tersebut terjadi pergantian pengurus pada tahun 2017:

Pengurus lama (2012 – 2017)

 1. Ketua                                                  : Suherman, S.S., M.Hum.
 2. Wakilketua                                        :Dra. Wiwiek Sundari, M.Hum.
 3. Sekretaris                                           :Yulia Mutmainnah, S.S., M.Hum.
 4. Bendahara                                          :V. Widya S., S.S., M.Hum.
 5. Umum                                                :Imam Yuliarto, S.Pd.,M.Hum.

Pengurus baru (2017-2022)

 1. Ketua                                                  :Ikha Adhi Wijaya, M.Hum.
 2. Wakil Ketua                                        :Barans Irawan Palangan, M.Hum.
 3. Sekretaris                                           :Sri Sulihingtyas, M.Hum.
 4. Bendahara                                          :Az-Zahra ‘Egeng, M.Li
 5. Humas                                                :(1) Riris Tiani, M.Hum. (2) Yozar Firdaus A., M.Hum.
 6. Koordinator Setiap Kota
 • Koordinator Kota Semarang dkk  :Prihariyani, M.Hum.
 • Koordinator Kota Banyumas dkk  :Nurvita Anjarsari, M.Hum.
 • Koordinator Kota Blora dkk           :Ulva Fatiya Rosyida, M.Hum.
 • Koordinator Kota Demak dkk       :Muhibin, M.Hum.
 • Koordinator Kota Pekalongan       :Didik Santoso, M.Hum.
 • Koordinator Yogyakarta dkk         :Laksananing Mukti, M.Hum.
 • Koordinator Jawa Timur                :Mahabatul Chamalia, M.Hum.
 • Koordinator Jaboatabek                :Meka Nitrit Kawasari, M.Hum.